no_serviceno_service TCG en wetenschap | Bart Krekels

TCG en wetenschap

Tussen de oosterse en de westerse benadering van ziekte en gezondheid zit veel verschil. In het traditionele Chinese denken bestaat alles uit energie en hangt alles met elkaar samen. Niet alleen in de wereld, maar ook in de mens. Deze holistische visie is het uitgangspunt van een TCG-therapeut. In de TCG is het daarom niet raar dat bijv. aanslag op de tong iets zegt over het functioneren van een orgaan. De TCG-therapeut geneest niet alleen de klacht maar bevordert tevens de gehele gezondheid. Er is daarbij veel aandacht voor de oorzaak van de klacht. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de mens een zelfhelend vermogen heeft dat met de juiste behandeling en levenswijze kan worden versterkt. De kennis van de TCG komt voort uit eeuwenoude ervaring. In die zin kun je de TCG experience based of effect based noemen.

In de reguliere Westerse geneeskunde domineerde lang een natuurwetenschappelijke benadering. Hierin wordt gekeken naar de concreet waarneembare werkelijkheid. In deze benadering wordt een probleem (het geheel) opgesplitst in kleine onderdelen die afzonderlijk worden opgelost (reductionisme). Hierdoor is een gezondheidsklacht lang beschouwd als een op zichzelf staand, lichamelijk probleem dat met middelen van buitenaf (medicijnen) werd bestreden. Er was weinig aandacht voor de mens in zijn geheel. Wel is hierdoor een schat aan gedetailleerde, biomedische kennis ontstaan. Met deze kennis werden en worden veel werkzame en levensreddende medicijnen ontwikkeld.

De laatste decennia zijn er ook veranderingen gaande in de reguliere geneeskunde. Zo is er meer aandacht gekomen voor psychosociale factoren die de gezondheid beïnvloeden. Binnen deze ontwikkelingen sluit de TCG het beste aan bij de meer complexe modellen, zoals de systeembiologie.

Het beste van twee werelden
Simpel gezegd, kan worden gesteld: het oosterse medische denken heeft geen oog voor detail en het westerse heeft geen zicht op het grote geheel. Zo bekeken zijn hun benaderingswijzen tegengesteld. Juist hierin schuilt de kracht van de integratieve geneeskunde. Geheel in de geest van de tegengestelde krachten yin en yang die elkaar tegelijkertijd aanvullen, doen de zienswijzen uit oost en west dat ook. Als we beide kennissystemen integreren, ontstaat een geneeskunde die het beste van twee werelden samenvoegt. Een geneeskunde die werkt vanuit een zo compleet mogelijk beeld van de mens, waarin preventie een belangrijke rol krijgt. Een geneeskunde waarbij ieder mens is gebaat.

Er wordt tegenwoordig veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van TCG. In het kenniscentrum van de NVA vind je meer informatie over de huidige stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek naar acupunctuur en TCG.

Wilt u meer informatie over de achtergronden van acupunctuur en TCG? Kijk dan op www.acupunctuur.nl .